ul. Wiązowa 20

87-123 Brzozówka

Łukasz Opiekulski

 

T. 798 020 032

E. biuro@opprojekt.com.pl

NIP: 8262057212
REGON: 384816296

Projekt strony internetowej wykonany przez JL

T. 798 020 032

E. biuro@opprojekt.com.pl

Realizację inwestycji budowlanej poprzedza wiele etapów formalnych, które musimy dopełnić przed rozpoczęciem prac. Pierwszym etapem jest uzyskanie dokumentu, jakim jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla terenów, które posiadają uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy, zastępuje ją wypis i wyrys z miejscowego
Wybór projektu to podstawowa czynność przy planowaniu budowy. Jest on jednak uwarunkowany bardzo wieloma czynnikami i warto by było przed zakupem skonsultować projekt z wybranym biurem adaptacyjnym. Kryteria, które decydują o wyborze naszego przyszłego domu to jego wygląd, funkcjonalność, planowany koszt budowy itp., ale najważniejsze jest orientacja względem stron świata
Adaptacja jest dostosowaniem zakupionego projektu typowego do Państwa potrzeb oraz wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku jego braku do Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Projekty typowe domów nie stanowią z formalnego punktu widzenia kompletnej dokumentacji . Adaptacja projektu typowego jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę

CENTRUM INFORMACJI