ul. Wiązowa 20

87-123 Brzozówka

Łukasz Opiekulski

 

T. 798 020 032

E. biuro@opprojekt.com.pl

NIP: 8262057212
REGON: 384816296

Projekt strony internetowej wykonany przez JL

30 listopada 2021

Realizację inwestycji budowlanej poprzedza wiele etapów formalnych, które musimy dopełnić przed rozpoczęciem prac. Pierwszym etapem jest uzyskanie dokumentu, jakim jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Dla terenów, które posiadają uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy, zastępuje ją wypis i wyrys z miejscowego planu. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje formalnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w praktyce zajmuje się tym odpowiednia komórka w urzędzie. 

Decyzja o warunkach zabudowy

T. 798 020 032

E. biuro@opprojekt.com.pl