ul. Wiązowa 20

87-123 Brzozówka

Łukasz Opiekulski

 

T. 798 020 032

E. biuro@opprojekt.com.pl

NIP: 8262057212
REGON: 384816296

Projekt strony internetowej wykonany przez JL

Projekt płyty fundamentowej

Konstrukcje dla budynków mieszkalnych

Jak biuro głównie zajmujemy się wykonywaniem adaptacji lub projektów indywidualnych. Ale z racji posiadanych uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wykonujemy również konstrukcję dla budynków mieszkalnych, najczęściej są to płyty fundamentowe, na które klienci decydują się po uzyskaniu już pozwolenia na budowę i z powodu niewykonania wcześniej badań podłoża gruntowego gdzie pojawia się woda blisko powierzchni. Zastosowanie wtedy płyty fundamentowej wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.

26 lutego 2022

T. 798 020 032

E. biuro@opprojekt.com.pl