ul. Wiązowa 20

87-123 Brzozówka

Łukasz Opiekulski

 

T. 798 020 032

E. biuro@opprojekt.com.pl

NIP: 8262057212
REGON: 384816296

Projekt strony internetowej wykonany przez JL

02 listopada 2021

Adaptacja jest dostosowaniem zakupionego projektu typowego do Państwa potrzeb oraz wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku jego braku do Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

 

Projekty typowe domów nie stanowią z formalnego punktu widzenia kompletnej dokumentacji . Adaptacja projektu typowego jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę

 

Adaptacja

T. 798 020 032

E. biuro@opprojekt.com.pl